Сервис «Словарь» (таксономия)

 

Сервіс «Словник» призначений для керування та наповнення словників на веб-сайті.

Для подальшої роботи із словниками необхідно перейти по закладці «Список», зовнішній вигляд якої представлено на Рис.5.1.

 

Рис.5.1. – Закладка «Список» словників

Для внесення змін до потрібного словника необхідно перейти за посиланням «Редагувати словник», внести відповідні зміни та для підтвердження виконуваних дій натиснути на кнопку «Зберегти».

У списку словників можна керувати послідовністю відображення словників, використовуючи кнопку . Після переміщення словника у потрібне місце обов’язково потрібно натиснути на нопку «Зберегти».

Для того, щоб здійснити наповнення словника потрібними термінами необхідно натиснути на посилання «Додати терміни» навпроти потрібного словника (Див.Рис.5.1).

Рис.5.2. – Форма створення/редагування терміну словника

У полях «Назва терміну» та «Опис» необхідно відповідно ввести назву та опис створюваного терміну.

Додаткові налаштування дозволяють встановити батьківський термін та/або термін-синоніму (на веб-сайті не використовуються).

Для збереження створюваного терміну необхідно натиснути на кнопку «Зберегти».

Для внесення необхідних змін до потрібного терміну необхідно перейти до закладки «Список термінів» словника, навпроти потрібного терміну натиснути на кнопку «Редагувати», внести необхідні зміни та підтвердити виконувані дії, натиснувши на кнопку «Зберегти».

У формі редагування терміну існує можливість здійснити видалення терміну із списку, натиснувши на кнопку «Вилучити». Після її натискання відкриється вікно для підтвердження виконуваних дій: кнопки «Вилучити» та «Скасувати».

У списку термінів словника можна керувати послідовністю відображення термінів, використовуючи кнопку . Після переміщення терміна у потрібне місце обов’язково потрібно натиснути на нопку «Зберегти». Для підтвердження виконуватих дій необхідно натиснути на кнопку «Сортувати».